Een aanvraag indienen?

Bezorg ons een volledig ingevuld formulier

Je kan een aanvraagformulier

ophalen op ons adres:
De Mantel van Sint-Maarten, Sint-Martensplein 4, te Aalst

of aanvragen via mail:
eddy.de.pauw@outlook.com

of downloaden, invullen en ons per mail bezorgen
inschrijvingsformulier project JUBE KIDS_digitaal

of afprinten, invullen en ons terug bezorgen
inschrijvingsformulier project JUBE KIDS_afprint

Indien je het formulier zelfstandig invult en aan ons terug bezorgt, moet je kunnen aantonen dat je recht hebt op ondersteuning.
Je komt in aanmerking met een bewijs van:

 • het gezamenlijk gezinsinkomen, dat onder de armoedegrens ligt.
 • of van je recht op het kansentarief (via je UiTPAS).
 • of van je recht op een verhoogde toelage van de mutualiteit
  (een klevertje van de ziekenkas).

Indien je hulp vraagt aan een sociale organisatie, die goed op de hoogte is van je gezinssituatie

 • worden er geen bewijzen opgevraagd.

Je kan hulp vragen aan de zorgcoördinator van je school, het CLB, een professionele buurtwerker of jongerenwerker, een maatschappelijk of sociaal werker, een vereniging waar armen het woord nemen, een schuldbemiddeling dienst, enz.

De procedure

 1. We ontvangen van je ouders/opvoeders of van een sociale werker een volledig ingevuld aanvraagformulier.
 2. We onderzoeken of er structurele hulpfondsen beschikbaar zijn, waar je beroep op kan doen. Indien wel, begeleiden we je naar de dienst die je daarbij verder kan helpen.
  Enkele voorbeelden: het fonds vrijetijdsparticipatie, het participatiefonds van het OCMW, De UiTPAS of sportpas met kansentarief, een sociaal fonds, het ziekenfonds, enz.
 3. Een ingediende aanvraag geeft je geen automatisch of vanzelfsprekend recht op financiële ondersteuning.
  Indien je aanvraag ontvankelijk is, plannen we met jou en je ouders/opvoeders een overlegmoment om de aanvraag verder met elkaar te bespreken.
  Indien je aanvraag niet ontvankelijk is, brengen we je hiervan schriftelijk op de hoogte, met de reden waarom we niet kunnen ingaan op de vraag.
 4. De maximale bijdrage uit ons fonds is 150€ per jongere per jaar.
 5. Alle aanvragen zijn afhankelijk van mogelijke beschikbare budgetten.
 6. Bijdragen voor lidmaatschap worden rechtstreeks overgemaakt aan de club.
 7. Indien er kledij of materiaal moet aangekocht worden, zal dat altijd in onderling overleg met je ouders/opvoeders gebeuren.
  Ook de aanschaf van tweedehandsmateriaal (in goede staat) behoort tot de mogelijkheden.
 8. We houden contact met jou en je ouders/opvoeders om te horen hoe het loopt.

De criteria

 • Het beschikbare gezinsinkomen ligt onder de armoedegrens.
 • De totale gezinscontext.
 • De hulp is gericht op een verbetering van de leefsituatie van de jongere.
 • De hulp ondersteunt de jongere in zijn intellectuele, emotionele, sociale of spirituele ontwikkeling.
 • De motivatie van de jongere.
 • De haalbaarheid van het gekozen traject.
 • We geven graag voorrang aan de meest kwetsbare jongeren.