Waarom zou je in God geloven?

Geloven is voor veel mensen niet vanzelfsprekend.  Christenen worden vaak bestempeld als naïef, als mensen met een kinderlijk vertrouwen op Iemand die we niet kunnen zien en Wiens bestaan we niet kunnen bewijzen. Men zegt wel eens: christenen zijn ‘escapers’, die dromen van een rechtvaardige en betere wereld.

De wetenschap daarentegen bewijst ons het bestaan van de ‘echte’ wereld, waarin we leven. Dankzij onze kennis en bekwaamheid, hebben wij als mens van onze planeet een paradijs gemaakt, waarin alles vredig en rechtvaardig verloopt, waar iedereen zich geliefd en aanvaard voelt en gelijke kansen krijgt. Of toch niet?

In elk geval lijkt het, dat we als mens prima kunnen leven zonder geloof. Zowel onder gelovige als niet-gelovige mensen vind je ‘goede’ en ‘slechte’ mensen. Dus: waarom zouden we in God geloven?

Alles hangt af van datgene (of diegene) waarop je je leven richt.

Er zijn zoveel zaken die continue onze aandacht vragen. Zoveel dingen die zich voordoen als het ‘hoogste goed’ dat we als mens kunnen bereiken. Een wereld waarin we volkomen vrij zijn en uit onszelf kunnen breken. Een wereld waarin we onbeperkt kunnen genieten van alle geneugten en waarin alles bereikbaar, veranderbaar en maakbaar is, wat er ook maar in ons hoofd opkomt.

Maar wat wij ook doen of bedenken: alles heeft een prijs en als we die zelf niet (onmiddellijk) betalen, moeten we wel weten dat er altijd iemand is die de prijs betaald…

De reclames willen ons laten geloven dat hun producten ons gelukkig maken. De beelden van de sociale media houden ons een ideaalbeeld voor van mensen die het ware geluk gevonden hebben. Een leven waarin altijd alles fantastisch verloopt en waarin we van de ene bijzondere ervaring hoppen naar de andere…

Kortom: de hele dag door wordt onze aandacht getrokken door zaken die niet het hoogste goed of doel zijn, maar doen alsof ze dat zijn.

Geloven is een bepaalde richting kiezen

We kunnen niet door het leven gaan zonder doel. Wie dat doet heeft geen richting in zijn of haar leven en blijft ter plaatse trappelen. Zonder doel heeft ons leven geen enkele betekenis.

Als we dan toch een doel moeten kiezen, waarom kiezen we dan niet voor het allerbeste? Waarom zouden we niet kiezen voor het ‘grootste goed’ waar ieder mens naar verlangt, namelijk naar een leven dat bezield wordt door liefde?

God is hierin ons grote ideaalbeeld.  “God is liefde”, schreef de apostel Johannes. Hij kon dat zeggen, omdat hij Jezus (die God is) gekend heeft. Hij heeft gezien en ervaren dat Jezus liefde is. Hij is één van de getuigen van het levenswerk van Jezus.

Jezus’ grootste doel was om iedereen ‘lief te hebben’. Alles wat Hij deed en zei werd door liefde gedreven. Uiteindelijk stierf Hij ook uit liefde voor ons…

Geloven in het allerhoogste goed

Wie gelooft zegt eigenlijk: Jezus is het beste voorbeeld van hoe je als mens kunt zijn en dat voorbeeld wil ik volgen. Dat gebeurt er immers als je voor het hoogste doel kiest: je probeert te leven zoals Jezus dat gedaan heeft. Doordat we ons als gelovigen richten op Jezus, willen we ons ook zo gaan gedragen.

En ja, wij dromen als christenen van een betere en rechtvaardige wereld. Daarom kijken wij ook uit naar de doorbraak van ‘Gods liefde’ (of Koninkrijk) in ons leven.

Wij aanbidden die God van liefde: Wij erkennen Hem als de bron van alle leven en liefde en beschouwen Hem als ons ‘hoogste goed’, als het ultieme doel in en van ons leven.

Wij bidden dat uit, in het Onze Vader: “Laat Uw Koninkrijk spoedig komen, laat Uw wil worden gedaan, in de hemel, alsook hier op aarde”.

Wij getuigen van die liefde: Wij kunnen niet zwijgen en willen aan iedereen onze ervaring vertellen, van dit geweldig avontuur met onze levende liefdevolle God.

Wij delen die liefde met anderen: Wij kunnen dit prachtige geschenk niet voor onszelf houden en delen het uit aan iedereen die het wil ontvangen. Daarom zorgen wij als christenen voor elkaar en voor anderen.

Wij verwachten de God van liefde: Wij geloven dat Jezus naar onze wereld terugkomt om er Zijn Koninkrijk van liefde en vrede voorgoed te stichten. Hij is onze hoop in leven en dood. Wij kijken uit naar een hemel en aarde die ooit ‘vol’ zal zijn van Zijn heerlijkheid, liefde en vrede.

De stem van Gods hart

Hoor ik daar de mooie klank van een Stradivarius,
een blije melodie van zuivere tonen,
die mijn hart vrolijk maakt?

Hoor ik daar een symfonie van een nachtegaal,
een zachte melodie van heldere tonen,
die mijn hart rustig maakt?

Oh, nee.
Nu hoor ik het goed.
Het is de stem van Uw hart,
die voor mij zingt
en die mij keer op keer bevestigd:

Ik heb je lief…

Frisse voordeurbezoeken in warme parochies te Aalst

Dankzij een samenwerking van de Koning Boudewijnstichting met de actie ‘Make Belgium 2020 Great Again’ (een solidariteitsactie tijdens de Warmste Week in 2020), werden er financiële middelen ter beschikking gesteld aan projecten die kwetsbare kinderen en jongeren ondersteunen.

Tijdens de maand februari, trokken 29 vrijwilligers rond in de parochies Sint-Martinus (Linkeroever), Sint-Gudula (Rechteroever) en de HopParochie Sint-Benedictus om daar in totaal 124 gezinnen te bezoeken en 250 cheques uit te delen aan 6- tot 18-jarigen. Vierenvijftig -6-jarigen ontvingen een boekje of educatief speelgoed.

Het waren soms frisse voordeurbezoeken. We hadden immers een heel spectrum aan weersomstandigheden op een paar weken tijd. Maar de koude bezoekjes werden gecompenseerd door een warm onthaal…

Was dit een druppel op een hete plaat?

Misschien wel, maar net zoals we zingen in het lied:
’laat onze woorden stijgen voor Uw gezicht als wierook’
mag de damp uit deze kleine druppel opstijgen naar waar het hemels is.

Kleine daden van goedheid hebben eeuwigheidswaarde, ze zijn kleine ‘proevertjes’ van het Rijk Gods,
en waar vele kleine druppels samensmelten, worden ze een zee van liefdevolle betrokkenheid.

Kerstactie SVI Gijzegem

De leerlingen en leerkrachten van SVI Gijzegem hebben meer dan 30 kwetsbare kinderen uit Aalst een mooie kerst bezorgd.

De kinderen mochten vooraf hun kerstwens bekend maken.

Het was mooi om te zien hoe iedereen zijn best gedaan heeft, om de kerstwensen van de kinderen heel persoonlijk in te vullen. Het was dikwijls meer dan dat ze durfden dromen of verwachten …

De reacties van de kinderen waren bijzonder mooi om te zien:
verwondering, verbazing, dankbaar, ontroering, geen woorden vinden, enz.

Uit naam van alle kinderen die een geschenk mochten ontvangen:
Hartelijk bedankt.

Campagne Welzijnszorg 2020

Campagne van Welzijnszorg 2020: thema wonen

Samen tegen armoede, samen voor het recht op wonen

Samen met de campagnepartners zet Welzijnszorg de hachelijke woonsituatie van mensen in armoede op de agenda.
Wonen is de spil in de armoedeproblematiek.

Dat weten heel wat sociale organisaties. Daarom voeren we samen campagne voor het recht op wonen. Voor goede en betaalbare woningen vol onbetaalbaar mooie momenten.

Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen.
Voor 1 op de 5 huishoudens is wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar!

Neem deel aan de actie van Welzijnszorg:

 • Kijk met ons samen online naar de film ‘Rabot’ ( zie *)
 • Reflecteer als persoon, gezin of bubbel over het thema.
 • Bezorg ons je antwoord via mail (volledig vrijblijvend).

Druk de affiche af en hang ze op een zichtbare plaats:

Onderteken de petitie van Welzijnszorg:

Ondersteun de werking van Welzijnszorg met een gift:

(*)

 • Op donderdag 10 december om 19u30 wordt de documentairefilm ‘Rabot’ voor ons online beschikbaar gesteld, via Vimeo (online platform op het internet). Die film gaat over de woonproblematiek in ons land.
 • De film kan bekeken worden via een link + paswoord.
 • Wie de film wil bekijken, kan via mij de link + paswoord ontvangen vanaf 7/12  Deelnemers hoeven enkel een mailtje naar mij te sturen, met de vraag om deel te nemen. (we mogen de inloggegevens niet openbaar maken).
 • Je krijgt van mij een aantal reflectievragen (over de inhoud van de film), die je (volledig vrijblijvend) via mail kan beantwoorden. De verzamelde informatie wordt achteraf door mij (anoniem) aan de medewerkers van Welzijnszorg bezorgd.
 • Op die manier kunnen we als individu, als gezin  of als kleine bubbel toch ‘gezamenlijk’ en ‘op het zelfde moment’ even stilstaan bij de armoedeproblematiek in ons land en onze solidariteit met de mensen in armoede betuigen.
 • Wil je graag deelnemen? Stuur je mail naar: eddy.de.pauw@outlook.com

Wie meer wil lezen over de aanbevelingen aan de politiek en samenleving om samen werk te maken van de strijd tegen armoede en een beter woonbeleid, kan dit via onderstaande link:

Inzamelactie Sint-Maarten 2020

Deel je verzorgingsproducten en EHBO-materiaal met gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Alle verzorgingsproducten zijn ondertussen verzameld in de Mantel van Sint-Maarten
en staan klaar om ingepakt en verdeeld te worden.

De inzamelactie is (net als in 2019) eveneens een groot succes. Het is fantastisch om te zien, hoe we met de verschillende parochies samen, solidair zijn met onze kwetsbare medeburgers in groot Aalst.

Het ruikt momenteel heerlijk op onze zolder, naar zeep, badolie, douche crème, shampoo, parfum, bodylotion, enz.

Om het met de woorden van het Evangelie te zeggen:
Het is een lieflijk, heerlijk en aangenaam reukoffer
op de voeten van Jezus… want:
wat we voor kwetsbare mensen doen, doen we ook voor Hem.

Hartelijk dank aan iedereen,
uit naam van ons dekenaat en van de kwetsbare gezinnen.

Informatie over de inzamelactie van 2020

Op 11 november vieren we in Aalst het feest van Sint-Maarten, een legerofficier die zijn dure mantel in 2 stukken sneed om een dakloze te helpen tijdens de koude winterperiode.

Ook wij willen graag iets doen voor onze medemensen. Daarom volgen we zijn voorbeeld en doen wij dit jaar een inzamelactie van verzorgingsproducten en EHBO-materiaal. (basisregel: zou je het zelf gebruiken?)

In crisistijd (corona) besparen mensen in kansarmoede op alles wat niet levensnoodzakelijk is, o.a. op basisgezondheidszorg en lichaamsverzorging. Met onze actie willen we de gevolgen van armoede bij daklozen, kinderen en ouders verzachten.

Periode van de inzamelactie

Van woensdag 4 tot en met woensdag 18 november 2020

Breng de producten en het materiaal naar één van de kerkgebouwen in groot Aalst en deponeer ze op de daartoe voorziene plaats.
Of neem contact op met Eddy De Pauw.

Wat kan je schenken?

Verzorgingsproducten en EHBO-materiaal voor mannen, vrouwen, kinderen en baby’s

 • tandpasta, tandenborstel, flosdraad, mondwater
 • zeep, shampoo, douchegel, deodorant, parfum
 • scheerschuim, scheermesjes, aftershave, aluinsteen
 • pleisters, ontsmettingsproduct, Iso-Betadine
 • steriele gaasjes, verbanden, plakband, verbandschaar
 • hand- of voetcrème, bodylotion, bodycrème
 • badolie, reinigingsmelk, luierzalf, vochtige doekjes
 • nagelschaar, nagelvijl, pincet, eeltrasp

Hoe kan je dit aanpakken? Enkele ideeën:

 • Geef de gratis producten weg die je ontvangt bij je aankopen.
 • Schenk de staaltjes van producten die je zelf krijgt.
 • Ruim je kasten op en schenk de producten die je niet gebruikt.
 • Koop wat extra producten aan als ze in promotie staan.
 • Vergeet de kinderen en de baby’s niet bij je inzameling.

Wat gebeurt er met de producten?

Alle producten worden door ons gecontroleerd en vervolgens verdeeld in deze volgorde:

 • Ze worden rechtstreeks door ons geschonken aan gezinnen in Aalst
  die ze het meest nodig hebben.
 • Ze worden bezorgd aan sociale werkers en buurtwerkers, die nauwe contacten hebben met kansarme gezinnen en daklozen.
 • Ze worden bezorgd aan organisaties die werken met kansarme gezinnen (o.a. vzw Goedewil)

Contactpersoon

Eddy De Pauw
eddy.de.pauw@outlook.com
0499 83 33 43

Werelddag van Verzet tegen Armoede oktober 2020

Intussen ligt onze Stop de Armoede-actie al enkele weken achter de rug.
vzw Labo maakte dit filmpje als terugblik op de actie: https://www.youtube.com/watch?v=V50fo-ABpcM

Armoede heeft vele nare kanten, maar heel kenmerkend is wel het schrijnend tekort aan inkomen zodat zelfs het levensnoodzakelijke niet meer kan. Hierop willen we in 2020 de aandacht vestigen.

De werkgroep Stop de Armoede nodigt in het bijzonder de sociale diensten uit die in Aalst rechtstreeks geconfronteerd worden met de financiële noden.

De werkgroep Stop de Armoede is een samenwerkingsverband tussen verschillende Aalsterse organisaties.

Elk jaar rond 17 oktober organiseren zij een breed sensibiliseringsmoment in de strijd tegen armoede.

Want armoede is een onrecht!

Solidariteitsactie in tijden van corona

 

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen in deze periode van “lock-down”. Voor kansarme gezinnen is deze periode extra moeilijk. Voor deze gezinnen is het een hele uitdaging om de kinderen op een positieve manier uit te dagen en zoveel mogelijk binnen te houden.

Wij hebben als kerkgemeenschap deze hulpvraag duidelijk gehoord. Vanuit de diaconale werking hebben we, in samenwerking met VZW Goedewil, een hulpactie op poten gezet.

Meer dan 250 gezinnen ontvingen een verrassingspakket in de aanloop naar Pasen.

In elk pakket (afhankelijk van de gezinssamenstelling) zit een educatief gezelschapsspel, een leesboek of strip, een stuk speelgoed voor elk kind, enkele leuke gadgets en informatie waar mensen terecht kunnen voor hulp, nu en ook na de coronacrisis.

De pakketten werden aan huis bezorgd  door tal van vrijwiligge koeriers, te voet, op de fiets of met de moto.

Heel veel dank aan iedereen die deze actie heeft ondersteund door:

 • ons het nodige spelmateriaal en boekjes te bezorgen
 • de pakketten samen te stellen en in te pakken
 • deze actie bekend te maken bij de gezinnen
 • de pakketten aan huis te bezorgen
 • mee enthousiast te zijn en ons moreel te ondersteunen

Bijzondere dank aan de VZW Goedewil voor de fantastische samenwerking.

Zonder waarde

Over armoede wordt veel geschreven.
Iedereen heeft er zijn mening over.
Sommigen hebben grote ideeën over de manier
waarop je armoede uit de wereld kunt helpen.

Weer anderen vertellen gemakkelijk en gretig
wat mensen in armoede moeten doen
om uit de armoede weg te geraken.

Hieronder vind je een reactie van iemand
die opgegroeid is in armoede
en die ons laat weten
wat al die commentaren en vooroordelen
met hem als persoon doen:

Zonder waarde

Soms voel ik mij dichtgeknepen,
zomaar weggeworpen
als een verkreukeld blikje.

Je kent het wel:
het voelt als onbegrepen
of is het kleingekregen?

Soms als opgevreten.

Soms voel ik mij stukgebeten,
zomaar opgezogen
als een goedkope lolly.

Je kent het wel:
het voelt als ontevreden
of is het platgetreden?

Soms als weggesmeten.

Auteur: EDP

Educatie is de sleutel tot een betere toekomst

Kinderen die opgroeien in een kansarm gezin hebben het niet gemakkelijk om zich positief te ontwikkelen. Aangezien ze minderjarig zijn, hebben ze nog geen economisch of wettelijk mandaat om beslissingen voor zichzelf te nemen.

Kinderen die weinig positieve stimulansen krijgen, hebben een hoog risico om ook als volwassene in armoede terecht te komen. Het gemis aan kansen in de kinderjaren heeft een grote impact op het latere welslagen in het leven.

Kwetsbare kinderen beleven de armoede elk op hun eigen manier. De manier waarop anderen naar hen kijken en hoe ze over zichzelf denken, heeft grote gevolgen voor hun ontwikkelingskansen.

Kansarme kinderen voelen zich vaak benadeeld t.o.v. hun leeftijdsgenoten en dat uit zich soms in lastig gedrag. In de volksmond worden ze helaas dikwijls bestempeld als minder bekwaam, moeilijk in omgang, lui en storend. Hierdoor gaan sommige kinderen uiteindelijk geloven dat ze zo zijn, dat hun toekomst al vastligt en dat ze geen keuze of mogelijkheden hebben om die positief uit te bouwen.

Als we kwetsbare kinderen aan het woord laten, laten ze ons weten dat ze een goede opleiding of training heel belangrijk vinden. Ze dromen van een ander leven, waar ze kansen krijgen om hun talenten of vaardigheden in te zetten. Ze willen maar al te graag deelnemen aan het maatschappelijke leven. Maar tegelijkertijd zijn ze er ook doodsbang van. Want ze zijn getekend door de gevolgen van de armoede en door de negatieve beeldvorming.

Daarom kiezen we in het dekenaat van Aalst ervoor om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over opleiding, training en gelijke kansen. Educatie en participatie zijn geweldige hefbomen om die negatieve beeldvorming te doorbreken.

Jube kids met slogan

Het project JUBE KIDS wil graag een bijdrage leveren aan gelijkere kansen voor elk kind.
We zien hierin een dubbele opdracht:

 • We willen kinderen stimuleren om hun vaardigheden en talenten te ontplooien
 • We willen kinderen sterker maken, zodat ze beter voorbereid zijn op een zelfstandig leven als volwassene

Tegelijkertijd willen we ook van hen horen tegen welke barrières ze aanlopen, als ze zich in een club, een school, een vereniging of organisatie aansluiten. Om vervolgens met die informatie en getuigenissen aan de slag te gaan en de hindernissen op te ruimen, samen met de desbetreffende organisaties, medestanders, ouders en beleidsmakers.

Scholen, sportclubs, hobbyclubs, academies, enz.zouden geen plek mogen zijn waar ongelijkheid in stand wordt gehouden of geproduceerd.

Beleidsacties die ingrijpen op de institutionele en structurele factoren (die ongelijkheid in stand houden) leveren tastbare resultaten op, ook al is het uitbouwen van een rechtvaardig systeem (dat niemand uitsluit) een werk van lange adem. Gelukkig wordt er al in tal van organisaties of clubs al schitterend werk geleverd en doen leerkrachten, trainers, leiders, ouders, opvoeders en medewerkers hun uiterste best om tot mooie resultaten te komen.

Het is een wereld van verschil als kwetsbare kinderen op een plek kunnen komen, waar ze uitblinken in iets wat ze goed kunnen en graag doen. Ze ontwikkelen er hun talenten en maken er nieuwe vrienden. Het wordt een plek waar ze even hun nare ervaringen kunnen vergeten en nieuwe positieve ervaringen opdoen. En dat is zo belangrijk voor hun toekomst.

Met uw gift (of meter- peterschap) kunnen we meer kinderen ondersteunen.
Mogen zij op u rekenen?

Lees meer: Sponsorplan van het project

Een interview met Eddy De Pauw

In Aalst, de stad van priester Daens, mogen christenen ook vandaag nog het voortouw nemen in de strijd tegen onrechtvaardigheid, tegen muren van angst en onverschilligheid. We moeten de kreet van de kwetsbare mens, hoe die vandaag ook klinkt, nog steeds durven horen. We moeten het onrecht ook vandaag nog durven zien, er ons door laten raken, en het vervolgens proberen om te keren, volgens de mogelijkheden die wij hebben.

Als katholieke kerk van Aalst willen wij onze stem laten horen en blijvend aandacht vragen voor een meer menswaardig bestaan voor wie minder kansen heeft. Dat is onze roeping als christen, onze roeping als mens.

Als katholieke kerk van Aalst willen wij onze stem laten horen en blijvend aandacht vragen voor een meer menswaardig bestaan voor wie minder kansen heeft. Dat is onze roeping als christen, onze roeping als mens.

In een interview met Eddy De Pauw, diaconaal werker in het dekenaat Aalst, wordt duidelijk waarover het gaat en hoe we ons kunnen inzetten.

Eddy De Pauw_lr

Wat is diaconie precies?
Diaconie is onze christelijke dienstverlening aan mensen in nood. Als geloofsgemeenschap willen we omzien naar elkaar en betrokken zijn op onze samenleving. We geven hier uitdrukking aan in onze vieringen, maar hebben ook de opdracht om hieraan gestalte te geven in ons dagelijks leven.

Eddy, jij bent sinds september 2018 werkzaam als sociaal pastoraal werker in het dekenaat Aalst. Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?
Met toestemming van het bisdom kiest het dekenaat Aalst om meer aandacht te geven aan de diaconie. We willen als geloofsgemeenschap tijd nemen om in het bijzonder naar mensen in armoede te luisteren en samen met hen, met medestanders en beleidsmakers, de oorzaken aanpakken die armoede, uitsluiting en uitbuiting in de hand werken of in stand houden.

Wat doet de diaconie?
De diaconie heeft verschillende opdrachten, waarvan de kern steeds dezelfde is, nl. liefdevol omzien naar elkaar. Het is mensen bijstaan. Bij zieke of eenzame mensen op bezoek gaan. Het is lief en leed met elkaar delen. Ook bij mensen, die niet tot de kerk behoren.

De noden in Aalst zijn groot. Hoe begin je aan zoiets?
Door je te focussen op de plekken waar je regelmatig komt. Door tijd te nemen om naar mensen te luisteren, bouw je met hen aan een vriendschapsrelatie en leer je hun noden kennen. Gaandeweg leer je ook nieuwe mensen kennen. We moeten ervan overtuigd geraken dat de Kerk van Jezus ruimer is dan onze eigen parochiekerk en buiten haar muren durven kijken. De kracht van diaconaal werk zit in de ontmoeting. Daar worden de eerste bouwstenen gelegd van elk initiatief.

Hoe komen er initiatieven tot stand?
Ik heb ondertussen al een hele weg afgelegd. Ik heb professioneel altijd al kunnen doen wat ik graag doe. Eerst als opvoeder/begeleider en later als sociaal werker bij voornamelijk jongeren uit kwetsbare gezinnen. Hierdoor heb ik veel kansen gekregen om met mensen op weg te gaan en vooral ook zelf veel te leren. Als pastorale werker heb ik nu de kans gekregen om mee te werken aan een prachtig project dat in ons dekenaat geboren is, nl. het project JUBE KIDS.

Waar gaat het project JUBE KIDS over?
JUBE KIDS is een project dat kinderen uit kansarme gezinnen helpt zoeken naar financiële of materiele middelen, zodat ze hun talenten goed kunnen ontwikkelen. Met het project willen we kinderen helpen om hun talenten en vaardigheden te ontplooien, zodat ze bij het opgroeien meer kansen krijgen om uit de kansarmoede weg te geraken. Om dit mogelijk te maken hebben we in het dekenaat een fonds opgericht.

Hoe ben je op dat idee gekomen?
We hebben samen met een begeleidingsploeg en de deken lang nagedacht. Het idee is ontstaan en gegroeid vanuit mijn contacten met kwetsbare gezinnen. Wie opgroeit in een gezin waar de basisbehoeftes moeilijk in te vullen zijn, krijgt minder kansen om zich te ontwikkelen. Hierdoor dreigt er veel opkomend talent verloren te gaan. Met ons project willen we aan een aantal kwetsbare kinderen een kans geven om zich aan te sluiten bij een club, school of organisatie, zodat ze hun talenten goed kunnen ontwikkelen.

Door vriendschap te sluiten met kwetsbare gezinnen, leer je de kinderen beter kennen en gaandeweg ook datgene waarvan ze dromen, maar niet mogelijk is omwille van een beperkt gezinsbudget. Vanuit een bescheiden werking proberen we hun dromen mee te helpen waar te maken.

Hoe zie je de toekomst?
We zijn vandaag als geloofsgemeenschap maar een klein bouwsteentje, in het grote werk of de uitdaging die op ons ligt te wachten. Want één op de zes kinderen in Aalst groeit op in armoede. Daarom willen we ons als kerk bescheiden opstellen, want we kunnen niet meer dezelfde dingen doen als vele jaren geleden.

Ik zie het als een uitdaging om met ons project, een aantal kwetsbare kinderen te dienen, in de hoop en in gebed dat ons werk betekenisvol mag zijn en een weerklank mag vinden in de maatschappij. Tegelijkertijd hoop ik met dit project tal van medegelovigen te raken, zodat we samen als geloofsgemeenschap de vreugde mogen leren ervaren en beleven, van wat het betekent om liefdevol verbonden te zijn met Jezus, met elkaar en met een kwetsbare wereld. Dat is de ware betekenis van diaconie.

Lees meer: Sponsorplan van het project

Gepubliceerd op maandag 17 juni 2019