Solidair tijdens de coronacrisis

Wij werden de laatste dagen geconfronteerd met enkele schrijnende situaties: gezinnen in armoede die geen eten vinden omdat de rekken leeg zijn, de voedselbank die minder/geen verse producten meer krijgt omdat alles op is, mensen die niet over het geld beschikken om naar duurdere winkels te gaan,…

Onze samenleving heeft n.a.v. corona veel oog voor de noden van bedrijven, ziekenhuizen en mensen die plots werkloos worden.  En er wordt vanuit de overheid heel wat geregeld en dat is  goed, maar welke ondersteuning komt er voor mensen die het sowieso al moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen?

Via een brede lokale solidariteit hopen we SAMEN verschil te kunnen maken voor gezinnen in armoede, heel concreet en direct als uitzonderlijke herverdelingsactie in uitzonderlijke omstandigheden (‘BROOD VOOR MORGENVROEG’).

Het zou mooi zijn als we deze actie en oproep samen konden dragen met vele andere Aalstenaars & Aalsterse organisaties!

Steun het noodfonds
‘Brood voor morgenvroeg’!

Je kan een bijdrage storten op BE51 0018 8396 9362 van ‘Brood voor morgenvroeg’ (met de steun van Bart Peeters!). Jouw steun komt volledig en rechtstreeks terecht bij Aalsterse gezinnen die in armoede leven.

Samen met de Sociale Kruidenier in Aalst wordt met jouw steun gezorgd voor volwaardige basispakketten voeding die aan huis geleverd worden tijdens deze coronacrisis. Ook krijgen de gezinnen maaltijdcheques zodat ze ook specifieke producten zoals melkpoeder en luiers kunnen kopen.

Als elke Aalstenaar die het kan 2 euro geeft, zorgen we samen voor iedereen. Bovendien vragen we aan het OCMW/Stad Aalst dat zij voor elke gesponsorde euro er één bij legt. Samen sterk tegen corona!

Het noodfonds is een initiatief van de vierdewereldgroep Mensen voor Mensen.

Alvast bedankt – samen sterk!

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen roept op tot concrete ‘coronamaatregelen’ voor alle mensen in armoede

Een pijnlijke vaststelling. Je kinderen geen maaltijd kunnen voorzetten omdat de goedkoopste basisproducten opgekocht zijn. Lege rekken in de winkel zijn voor mensen met een zeer beperkt budget een ramp. De storm op de basisproducten zoals melk, brood, pasta,… dwingt de meest kwetsbare mensen om op zoek te gaan naar basisproducten in de duurdere winkels. Zo is een gezin gewoon van kippenwit te kopen aan € 0,99 per pakje en moeten ze daar nu € 1,98 voor neerleggen. Mensen moeten méér betalen voor hetzelfde, maar hun budget is niet plots verhoogd. Bovendien komt er een pak minder voedsel-overschotten binnen in de Aalsterse Sociale Kruidenier… dus kan er minder voedsel bedeeld worden.

Er zijn meer dan 3000 gezinnen die in armoede leven in Aalst: het weekbudget van een alleenstaande is vaak maar 50€, een alleenstaande mama met 2 kleine kinderen vertelde ons dat ze 250 euro leefgeld per maand heeft of 62,50 euro per week. Daarvan moet je eten, de was doen, huishoudproducten kopen, je vervoer betalen, naar de dokter,… ronduit een onmogelijke opdracht. Wie leeft van een beperkt weekbudget, kan ook geen voorraden inslaan noch rondrijden met een auto op zoek naar goedkopere voeding. Voor hen weegt de onzekerheid eens zo zwaar.

“Een kennis had net genoeg geld mee om in de ALDI rijst en eitjes te kopen. Daar was alles weg. Het was geen optie om naar een andere winkel te gaan, waar die dingen een beetje duurder zijn. In ons budget gaat het niet over een verschil in euro’s, maar over eurocenten”, vertelt Veerle. Ook zij moet als alleenstaande mama met twee tienerdochters rondkomen met een klein budget.

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen roept op tot concrete ‘coronamaatregelen’ voor alle mensen in armoede:
“Onze samenleving heeft nu veel oog voor de noden van bedrijven en mensen die plots technisch werkloos worden. Er wordt vanuit de overheid heel wat geregeld. Mensen die zonder werk vallen, moeten bijvoorbeeld nu geen gas, water en elektriciteit betalen. We vinden dit zeer goed, maar vragen tegelijk: welke ondersteuning komt er voor mensen die het sowieso al moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen?”

Ook voor hen zijn uitzonderlijke maatregelen nodig. Wij vragen het volgende:

 • voedselsolidariteit: een aanvullende steun vanuit OCMW/lokaal bestuur voor de gezinnen die onder de armoedegrens leven, zodat zij voldoende leefgeld hebben om etenswaren te kunnen kopen.
 • woonsolidariteit: aan de verhuurders, immokantoren, sociale huisvestingsmaatschappijen doen we een warme oproep om uitzonderlijk de huishuur in april en mei 2020 te halveren
 • energiesolidariteit: Vlaamse regering, neem ook voor één maand de water- en energiefactuur over van álle mensen met een uitkering én van wie in collectieve schuldbemiddeling zit, net zoals jullie nu al doen voor mensen die technisch werkloos zijn geworden

 

MEER INFO:
Joke Steenhoudt,
coördinator Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw
St-Annalaan 41/02, 9300 AALST
0491/34 85 50
Mogelijkheid tot interviews ook met enkele ervaringsdeskundigen

Zonder waarde

Over armoede wordt veel geschreven.
Iedereen heeft er zijn mening over.
Sommigen hebben grote ideeën over de manier
waarop je armoede uit de wereld kunt helpen.

Weer anderen vertellen gemakkelijk en gretig
wat mensen in armoede moeten doen
om uit de armoede weg te geraken.

Hieronder vind je een reactie van iemand
die opgegroeid is in armoede
en die ons laat weten wat al die cijfers, onderzoeken,
ideeën en voorstellen met hem als persoon doen:

 

Zonder waarde

Soms voel ik mij dichtgeknepen,
zomaar weggeworpen
als een verkreukeld blikje.

Je kent het wel:
het voelt als onbegrepen
of is het kleingekregen?

Soms als opgevreten.

Soms voel ik mij stukgebeten,
zomaar opgezogen
als een goedkope lolly.

Je kent het wel:
het voelt als ontevreden
of is het platgetreden?

Soms als weggesmeten.

Auteur: EDP

Inzamelactie Sint-Maarten

Wat hebben we gedaan?

In de periode van 2 tot 17 november 2019 hebben we in de verschillende parochies van Aalst een inzamelactie gehouden van kledij, bedlinnen en badtextiel.

Zoals je kan zien op de foto’s hebben jullie enthousiast mee gedaan aan deze actie, waarvoor we jullie van harte willen danken.

4f590910-72aa-431c-97da-114309b10873

11803cd1-f12a-49fc-bf25-bb5315b52264

Wat gebeurt er nu verder met de ingezamelde spullen?

Alle ingezamelde kleding, badtextiel en bedlinnen worden door ons gecontroleerd en verdeeld, in deze volgorde:

 • Ze worden rechtstreeks geschonken aan gezinnen in Aalst die ze het meest nodig hebben.
 • We leggen een reservestock aan in de Mantel van Sint-Maarten, zodat we gezinnen op vraag verder kunnen helpen.
 • Ze worden bezorgd aan sociale werkers en buurtwerkers, die nauwe contacten hebben met kansarme gezinnen en daklozen.
 • Ze worden bezorgd aan verschillende organisaties die werken met kansarme gezinnen, met dak-en thuislozen, mensen met een beperking, enz.

IMG_20191217_194813.jpg

IMG_20191217_194857

Wil je graag betrokken worden
bij dit werk?

Je kan ons  helpen op verschillende manieren:

 • sorteren en opvouwen  van de kledij
 • verdeelpakketten samenstellen
 • distributie van de pakketten

Neem vooraf even contact op met Eddy De Pauw

eddy.de.pauw@outlook.com
0499 83 33 43

Educatie is de sleutel tot een betere toekomst

Kinderen die opgroeien in een kansarm gezin hebben het niet gemakkelijk om zich positief te ontwikkelen. Aangezien ze minderjarig zijn, hebben ze nog geen economisch of wettelijk mandaat om beslissingen voor zichzelf te nemen.

Kinderen die weinig positieve stimulansen krijgen, hebben een hoog risico om ook als volwassene in armoede terecht te komen. Het gemis aan kansen in de kinderjaren heeft een grote impact op het latere welslagen in het leven.

Kwetsbare kinderen beleven de armoede elk op hun eigen manier. De manier waarop anderen naar hen kijken en hoe ze over zichzelf denken, heeft grote gevolgen voor hun ontwikkelingskansen.

Kansarme kinderen voelen zich vaak benadeeld t.o.v. hun leeftijdsgenoten en dat uit zich soms in lastig gedrag. In de volksmond worden ze helaas dikwijls bestempeld als minder bekwaam, moeilijk in omgang, lui en storend. Hierdoor gaan sommige kinderen uiteindelijk geloven dat ze zo zijn, dat hun toekomst al vastligt en dat ze geen keuze of mogelijkheden hebben om die positief uit te bouwen.

Als we kwetsbare kinderen aan het woord laten, laten ze ons weten dat ze een goede opleiding of training heel belangrijk vinden. Ze dromen van een ander leven, waar ze kansen krijgen om hun talenten of vaardigheden in te zetten. Ze willen maar al te graag deelnemen aan het maatschappelijke leven. Maar tegelijkertijd zijn ze er ook doodsbang van. Want ze zijn getekend door de gevolgen van de armoede en door de negatieve beeldvorming.

Daarom kiezen we in het dekenaat van Aalst ervoor om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over opleiding, training en gelijke kansen. Educatie en participatie zijn geweldige hefbomen om die negatieve beeldvorming te doorbreken.

Jube kids met slogan

Het project JUBE KIDS wil graag een bijdrage leveren aan gelijkere kansen voor elk kind.
We zien hierin een dubbele opdracht:

 • We willen kinderen stimuleren om hun vaardigheden en talenten te ontplooien
 • We willen kinderen sterker maken, zodat ze beter voorbereid zijn op een zelfstandig leven als volwassene

Tegelijkertijd willen we ook van hen horen tegen welke barrières ze aanlopen, als ze zich in een club, een school, een vereniging of organisatie aansluiten. Om vervolgens met die informatie en getuigenissen aan de slag te gaan en de hindernissen op te ruimen, samen met de desbetreffende organisaties, medestanders, ouders en beleidsmakers.

Scholen, sportclubs, hobbyclubs, academies, enz.zouden geen plek mogen zijn waar ongelijkheid in stand wordt gehouden of geproduceerd.

Beleidsacties die ingrijpen op de institutionele en structurele factoren (die ongelijkheid in stand houden) leveren tastbare resultaten op, ook al is het uitbouwen van een rechtvaardig systeem (dat niemand uitsluit) een werk van lange adem. Gelukkig wordt er al in tal van organisaties of clubs al schitterend werk geleverd en doen leerkrachten, trainers, leiders, ouders, opvoeders en medewerkers hun uiterste best om tot mooie resultaten te komen.

Het is een wereld van verschil als kwetsbare kinderen op een plek kunnen komen, waar ze uitblinken in iets wat ze goed kunnen en graag doen. Ze ontwikkelen er hun talenten en maken er nieuwe vrienden. Het wordt een plek waar ze even hun nare ervaringen kunnen vergeten en nieuwe positieve ervaringen opdoen. En dat is zo belangrijk voor hun toekomst.

Met uw gift (of meter- peterschap) kunnen we meer kinderen ondersteunen.
Mogen zij op u rekenen?

Lees meer: Sponsorplan van het project

Een interview met Eddy De Pauw

In Aalst, de stad van priester Daens, mogen christenen ook vandaag nog het voortouw nemen in de strijd tegen onrechtvaardigheid, tegen muren van angst en onverschilligheid. We moeten de kreet van de kwetsbare mens, hoe die vandaag ook klinkt, nog steeds durven horen. We moeten het onrecht ook vandaag nog durven zien, er ons door laten raken, en het vervolgens proberen om te keren, volgens de mogelijkheden die wij hebben.

Als katholieke kerk van Aalst willen wij onze stem laten horen en blijvend aandacht vragen voor een meer menswaardig bestaan voor wie minder kansen heeft. Dat is onze roeping als christen, onze roeping als mens.

Als katholieke kerk van Aalst willen wij onze stem laten horen en blijvend aandacht vragen voor een meer menswaardig bestaan voor wie minder kansen heeft. Dat is onze roeping als christen, onze roeping als mens.

In een interview met Eddy De Pauw, diaconaal werker in het dekenaat Aalst, wordt duidelijk waarover het gaat en hoe we ons kunnen inzetten.

Eddy De Pauw_lr

Wat is diaconie precies?
Diaconie is onze christelijke dienstverlening aan mensen in nood. Als geloofsgemeenschap willen we omzien naar elkaar en betrokken zijn op onze samenleving. We geven hier uitdrukking aan in onze vieringen, maar hebben ook de opdracht om hieraan gestalte te geven in ons dagelijks leven.

Eddy, jij bent sinds september 2018 werkzaam als sociaal pastoraal werker in het dekenaat Aalst. Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?
Met toestemming van het bisdom kiest het dekenaat Aalst om meer aandacht te geven aan de diaconie. We willen als geloofsgemeenschap tijd nemen om in het bijzonder naar mensen in armoede te luisteren en samen met hen, met medestanders en beleidsmakers, de oorzaken aanpakken die armoede, uitsluiting en uitbuiting in de hand werken of in stand houden.

Wat doet de diaconie?
De diaconie heeft verschillende opdrachten, waarvan de kern steeds dezelfde is, nl. liefdevol omzien naar elkaar. Het is mensen bijstaan. Bij zieke of eenzame mensen op bezoek gaan. Het is lief en leed met elkaar delen. Ook bij mensen, die niet tot de kerk behoren.

De noden in Aalst zijn groot. Hoe begin je aan zoiets?
Door je te focussen op de plekken waar je regelmatig komt. Door tijd te nemen om naar mensen te luisteren, bouw je met hen aan een vriendschapsrelatie en leer je hun noden kennen. Gaandeweg leer je ook nieuwe mensen kennen. We moeten ervan overtuigd geraken dat de Kerk van Jezus ruimer is dan onze eigen parochiekerk en buiten haar muren durven kijken. De kracht van diaconaal werk zit in de ontmoeting. Daar worden de eerste bouwstenen gelegd van elk initiatief.

Hoe komen er initiatieven tot stand?
Ik heb ondertussen al een hele weg afgelegd. Ik heb professioneel altijd al kunnen doen wat ik graag doe. Eerst als opvoeder/begeleider en later als sociaal werker bij voornamelijk jongeren uit kwetsbare gezinnen. Hierdoor heb ik veel kansen gekregen om met mensen op weg te gaan en vooral ook zelf veel te leren. Als pastorale werker heb ik nu de kans gekregen om mee te werken aan een prachtig project dat in ons dekenaat geboren is, nl. het project JUBE KIDS.

Waar gaat het project JUBE KIDS over?
JUBE KIDS is een project dat kinderen uit kansarme gezinnen helpt zoeken naar financiële of materiele middelen, zodat ze hun talenten goed kunnen ontwikkelen. Met het project willen we kinderen helpen om hun talenten en vaardigheden te ontplooien, zodat ze bij het opgroeien meer kansen krijgen om uit de kansarmoede weg te geraken. Om dit mogelijk te maken hebben we in het dekenaat een fonds opgericht.

Hoe ben je op dat idee gekomen?
We hebben samen met een begeleidingsploeg en de deken lang nagedacht. Het idee is ontstaan en gegroeid vanuit mijn contacten met kwetsbare gezinnen. Wie opgroeit in een gezin waar de basisbehoeftes moeilijk in te vullen zijn, krijgt minder kansen om zich te ontwikkelen. Hierdoor dreigt er veel opkomend talent verloren te gaan. Met ons project willen we aan een aantal kwetsbare kinderen een kans geven om zich aan te sluiten bij een club, school of organisatie, zodat ze hun talenten goed kunnen ontwikkelen.

Door vriendschap te sluiten met kwetsbare gezinnen, leer je de kinderen beter kennen en gaandeweg ook datgene waarvan ze dromen, maar niet mogelijk is omwille van een beperkt gezinsbudget. Vanuit een bescheiden werking proberen we hun dromen mee te helpen waar te maken.

Hoe zie je de toekomst?
We zijn vandaag als geloofsgemeenschap maar een klein bouwsteentje, in het grote werk of de uitdaging die op ons ligt te wachten. Want één op de zes kinderen in Aalst groeit op in armoede. Daarom willen we ons als kerk bescheiden opstellen, want we kunnen niet meer dezelfde dingen doen als vele jaren geleden.

Ik zie het als een uitdaging om met ons project, een aantal kwetsbare kinderen te dienen, in de hoop en in gebed dat ons werk betekenisvol mag zijn en een weerklank mag vinden in de maatschappij. Tegelijkertijd hoop ik met dit project tal van medegelovigen te raken, zodat we samen als geloofsgemeenschap de vreugde mogen leren ervaren en beleven, van wat het betekent om liefdevol verbonden te zijn met Jezus, met elkaar en met een kwetsbare wereld. Dat is de ware betekenis van diaconie.

Lees meer: Sponsorplan van het project

Gepubliceerd op maandag 17 juni 2019

Ook mensen in armoede verdienen respect

Onze (minderheids)regering blaakt van zelfvertrouwen. In de aanloop naar de verkiezingen in mei, slaat ze zichzelf op de borst en verwijst ze naar de verwezenlijkingen van de afgelopen jaren.

“Onze economie doet het goed. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn veel nieuwe jobs gecreëerd…”

Maar mensen in armoede blijven in de kou staan.

Wie van een vervangingsinkomen, een ziekte-uitkering, of een klein pensioen moet leven, heeft het op het eind van de maand zwaar. Ook wie werkt aan een laag loon heeft het steeds moeilijker.

Ondanks de economische groei, de vele vacatures, de hoge bonussen, de grote winsten, de uitkering van dividenden, is er voor mensen in armoede heel weinig veranderd.

Mensen in armoede voelen zich hierdoor onrechtvaardig behandeld.

Dit komt onder meer door een onevenwichtig regeringsbeleid, dat heel vrijgevig is voor een rijke minderheid en karig voor mensen in armoede.

Op dit moment deelt een grote groep burgers niet mee in de welvaart, die in de afgelopen jaren sterk gegroeid is. Als de economie groeit en de welvaart stijgt, moet iedere burger hiervan kunnen mee genieten.

De realiteit laat ons echter zien, dat steeds meer mensen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een volwaardig statuut met voldoende inkomen, waarmee alle facturen kunnen betaald worden.

De Europese armoede-indicator legt de vinger op de wonde: één op vijf inwoners van ons land loopt ‘ernstig risico op armoede of sociale uitsluiting’. 14% van de kinderen groeit op in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens.

Dat hakt in op hun gezondheid, op hun onderwijskansen, op hun maatschappelijke ontplooiing, op hun toekomst.

Alle sociale, politieke en economische verwezenlijkingen zouden moeten bijdragen tot betere levensomstandigheden voor alle mensen.

We verwachten een rechtvaardige en sociale herverdeling van alle gemaakte winsten.

We verwachten dat elke beleidsmaker het nodige respect toont voor alle mensen.

Niet alleen met woorden of lege beloftes, maar met een daadkrachtig beleid, dat armoede effectief bestrijdt en laat afnemen.