Wie zijn we?

Als sociaal – pastoraal werker wil Eddy De Pauw, samen met deken Marc Verwaeren, de parochieploegen en andere medestanders, naar mensen in armoede luisteren en zoeken naar wegen om deze laatste groep nabij te zijn en te ondersteunen.Samen willen we de oorzaken aanpakken die armoede, uitsluiting en uitbuiting in de hand werken of in stand houden.

We willen een stem zijn die roept in onze samenleving om meer sociale gerechtigheid.

Lees meer: visie en missie en  Onze doelstellingen

Wie graag meer betrokken wil worden bij het diaconale werk
(= de zorg voor mensen in nood) van de katholieke kerk in Aalst kan hiervoor contact opnemen met:

  Eddy De Pauw, sociaal-pastoraal werker in het dekenaat Aalst

Hans Vandenholen, pastoor-deken in het dekenaat Aalst

Marc Verwaeren, oprichter en bezieler van het project, opgericht in 2018

Deken_Aalst_web