Wie zijn we?

Als sociaal – pastoraal werker wil Eddy De Pauw, samen met deken Marc Verwaeren, de parochieploegen en andere medestanders, naar mensen in armoede luisteren en zoeken naar wegen om deze laatste groep nabij te zijn en te ondersteunen.Samen willen we de oorzaken aanpakken die armoede, uitsluiting en uitbuiting in de hand werken of in stand houden.

 

 

 

We willen een stem zijn die roept in onze samenleving om meer sociale gerechtigheid.

 

Lees meervisie en missie en  Onze doelstellingen

Wie graag meer betrokken wil worden bij het diaconale werk
(= de zorg voor mensen in nood) van de katholieke kerk in Aalst kan hiervoor contact opnemen met:

Eddy De Pauw, sociaal-pastoraal werker in het dekenaat Aalst

Marc Verwaeren, pastoor-deken in het dekenaat Aalst

Deken_Aalst_web

Onze vrijwilligers,
die ons op verschillende manieren bijstaan en helpen in de uitvoering van ons project

Onze ervaringsdeskundigen in de armoedeproblematiek,
met wie we in dialoog gaan om ons project mee te helpen vorm geven

Onze sympathisanten,
zonder wiens ondersteuning dit project niet mogelijk zou zijn