Op zoek naar medische of psychische hulp?

Contactgegevens, adressen en verdere informatie over onderstaande hulpverlening kan je verkrijgen via onze contactpersoon: Eddy De Pauw

De huisarts

De wachtdienst van huisartsen

 • voor dringende medische hulp in het weekend of op feestdagen
 • voor alle inwoners
 • bel het gratis nummer: 1733

De spoedafdeling van je ziekenhuis

Wijkgezondheidscentrum
Het Daenshuis en De Oever

 • multidisciplinair centrum: voor de raadpleging van artsen, kinesist, verpleegkundige, maatschappelijk werker, tandarts, diëtist, enz.
 • voor advies, ziektepreventie en gezondheidspromotie
 • voor eerstelijns psychologische ondersteuning (kortdurende hulp)
 • alle artsen werken met het forfaitair systeem (patiënten betalen enkel het remgeld)
 • toegankelijk voor alle inwoners uit Aalst
 • http://www.daenshuis.be

De lokale dienstencentrums (LDC)

De ziekenfondsen (mutualiteit)

 • voor een tussenkomst in dokterskosten, opnames, medicatie, enz.
 • voor een verhoogde tegemoetkomingen bij personen met een laag inkomen
 • voor een zorgbudget voor personen met een zorgnood
 • voor het uitlenen van zorgmateriaal
 • enkel toegankelijk voor de aangesloten leden
 • voor meer info: raadpleeg je ziekenfonds

Het CAW

 • voor je zoektocht naar gepaste psychologische ondersteuning (o.a. relatie en opvoeding)
 • voor advies en hulp bij diverse problematieken rond welzijn
 • toegankelijk voor alle personen (personen, koppels, gezinnen)
 • http://www.caw.be/locaties/onthaal-aalst

Het jeugd en adviescentrum (het JAC)

 • voor allerhande advies en hulp omtrent ontwikkeling, pesten, relaties, seksualiteit, studie, enz.
 • voor je zoektocht naar gepaste psychologische ondersteuning
 • Enkel toegankelijk voor kinderen en jongeren
 • http://www.caw.be/locaties/jac-aalst

Het Centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGZ)

 • voor psychotherapeutische hulpverlening
 • voor hulp bij verslavingen
 • toegankelijk voor alle personen (kinderen en volwassenen)
 • http://www.zov.be/nl

Samana (ziekenzorg)

 • voor informatie-sessies rond gezondheid en bewegen, sport en bewegen, enz.
 • voor ondersteuning bij mantelzorg (persoonlijke assistentie)
 • voor buddywerking (persoonlijke hulp van een vrijwilliger)
 • voor een ziekenbezoek bij jou thuis
 • toegankelijk voor alle aangesloten leden (soms ook voor niet-leden)
 • http://www.samana-aalst.jimdo.com

Pastorale of spirituele ondersteuning

 • voor een ondersteunend ziekenbezoek in de ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, homes of bij jou thuis
 • voor pastorale ondersteuning: ziekencommunie, ziekenzalving, enz.
 • toegankelijk voor alle personen die beroep op hen willen doen
 • http://www.dekenaataalst.be

Bewegen op verwijzing

 • voor mensen die nood hebben aan meer beweging
 • voor professionele coaching bij gezond leren bewegen
 • voor meer info: raadpleef je huisarts
 • http://www.bewegenopverwijzing.be