Op zoek naar hulp?

Contactgegevens, adressen en verdere informatie over onderstaande hulpverlening kan je verkrijgen via onze contactpersoon: Eddy De Pauw

  • geeft informatie over alle mogelijke hulpverlening
  • verwijst je door naar een organisatie die je kan helpen met je specifieke hulpvraag
  • toegankelijk voor alle personen