Sponsorplan van het project

Met steun van:

kbs_logo_nl

LOGO_STA_CYMK wzz-logo-vzw

Logo_cera_baseline_NL

folder project JUBE KIDS meter-peter

Eén op de zes kinderen in Aalst
groeit op in armoede

In een gezin dat leeft van een beperkt inkomen, wordt het budget hoofdzakelijk uitgegeven aan huur, energiekosten, dokterskosten, schoolonkosten en eten. Het besteden van geld voor ontplooiing via naschoolse activiteiten is in vele gevallen onmogelijk.

Kansarme kinderen worstelen (buiten hun schuld om) op school en in hun leefomgeving met het gevoel dat ze er niet bij horen.
Ze vinden moeilijk aansluiting met de leefwereld van hun leeftijdsgenoten, omdat ze niet kunnen deelnemen aan activiteiten waar kinderen uit een gezin met voldoende inkomen wel aan kunnen deelnemen. Ze hebben moeite om bij te blijven en worstelen met het gevoel dat ze buitengesloten en toeschouwer zijn.

Als je niet het nodige hebt om je talenten te ontwikkelen en mee te groeien met je leeftijdsgenoten, kan je leefomgeving als
‘de slechtste plek ter wereld’ aanvoelen.

Honderden kansarme kinderen
lopen gevaar

Opgroeien in een gezin, waar de basisbehoeften moeilijk te verkrijgen zijn, betekent dat je vroege leerervaringen mist en niet dezelfde kansen krijgt die andere kinderen wel krijgen.

Hierdoor dreigt er veel opkomend talent verloren te gaan of niet goed ontwikkeld te worden.

Jij kan het leven van een benadeeld kind veranderen.

Door bij te dragen aan ons project kan je een blijvend verschil maken in het leven van een aantal kinderen. Omdat er een groot zorgzaam netwerk nodig is om een kind groot te brengen, willen we hierin als kerkgemeenschap niet achterblijven. We willen aan kinderen een kans geven om zich met een groep, club of organisatie te verbinden, die aansluit bij hun interesses en talenten. Op die manier kunnen ze de vaardigheden verwerven die ze nodig hebben om een betere toekomst te creëren.

Samen kunnen we enkele van de meest kwetsbare kinderen in Aalst de steun geven die ze nodig hebben.

Opleiding, training en educatie is de sleutel tot een betere toekomst

Onderzoek toont aan dat kansarme kinderen die zich verbonden weten met een peergroep van gelijkgezinden zich emotioneel en sociaal beter ontwikkelen. Als kinderen hun verworven vaardigheden en talenten kunnen aftoetsen met andere kinderen, groeit daarmee ook hun zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Met ons project willen we kinderen helpen zoeken naar de noodzakelijke financiële en materiële steun die ze nodig hebben om zich in een club of organisatie in te schrijven en om op een waardige manier te kunnen deelnemen
(lees: uitgerust zoals alle andere kinderen).

Jouw sponsoring een kansarm kind helpen

 • Schrijf je in als meter of peter van het project JUBE KIDS via het contactformulier op de website (onderaan op deze webpagina).
  • Voor 5€, 10€ of 15€ per maand kan je ons helpen om een kansarm kind de ondersteuning geven die het nodig heeft en de kansen die het verdient.
  • Stort maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks je gekozen bijdrage voor de periode van 1 jaar.
  • Als er na een jaar een positieve evaluatie volgt, kan het meter- of peterschap vrijwillig worden verlengd…
  • Belangrijk: Om de privacy van het kind en het gezin te waarborgen, worden er geen contactgegevens uitgewisseld. Alle communicatie verloopt via de sociaal-pastorale medewerker (Eddy De Pauw).
  • Zowel een individu of gezin, als een kerkgemeenschap, een vereniging, een organisatie of een bedrijf kan het het meter- of peterschap van een kind opnemen.
 • Wie het project met een vrije gift wil ondersteunen en op die manier wil bijdragen aan de ontwikkeling van een aantal kinderen in kansarmoede, is uiteraard ook welkom.

Wat mag je als meter of peter
van ons verwachten?

 • Een nieuwsbrief met verhalen van de kinderen en de gezinnen die we ondersteunen.
 • Een financieel jaaroverzicht over de uitgegeven giften

Interesse?

 • Je kan intekenen op onze digitale nieuwsbrief om verder geïnformeerd te worden over de inhoud en het verloop van het project.
  • via het document actieplan
 • Je kan ons project ondersteunen door het mee te helpen bekend maken bij kansarme gezinnen in de regio van Aalst.

actieplan_digitaal

Ons sponsorplan

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking
aan het project JUBE KIDS.

De giften vanaf 40€ per jaar aan de stichting, geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag
(art.1145/33 WIB), met uitsluiting van elke andere formule.

Werkwijze:

 • Je stort je bijdrage op onze projectrekening,
  beheerd bij de Koning Boudewijnstichting
 • IBAN: BE10 0000 0000 0404
 • BIC: BPOTBEB1
 • met de gestrucureerde mededeling: 128/3151/00080

Belangrijk: gebruik enkel bovenstaande gestructureerde mededeling.
Zij maakt het mogelijk om je gift te identificeren,
die gelinkt is aan onze projectrekening.

Elke schenker ontvangt van de Koning Boudewijnstichting een attest voor fiscale vrijstelling (als de gift 40€ of meer per jaar bedraagt).
Het attest wordt in februari van het jaar, volgend op het jaar van de gift verstuurd.

Wie geen gebruik wil maken van dit belastingvoordeel, kan zijn bijdrage storten op de rekening van de VZW pastorale werking.

 • VZW pastorale werking van het dekenaat Aalst
 • IBAN: BE68 7350 5351 9534
 • met de vermelding: gift JUBE KIDS

In beide opties gaat je gift integraal naar ons project JUBE KIDS.

Alvast bedankt voor je medewerking.