Sponsorplan van het project

Met steun van:

Eén op de zes kinderen in Aalst
groeit op in armoede

In een gezin dat leeft van een beperkt inkomen, wordt het budget hoofdzakelijk uitgegeven aan huur, energiekosten, dokterskosten, schoolonkosten en eten. Het besteden van geld voor ontplooiing via naschoolse activiteiten is in vele gevallen onmogelijk.

Kansarme kinderen worstelen (buiten hun schuld om) op school en in hun leefomgeving met het gevoel dat ze er niet bij horen.
Ze vinden moeilijk aansluiting met de leefwereld van hun leeftijdsgenoten, omdat ze niet kunnen deelnemen aan activiteiten waar kinderen uit een gezin met voldoende inkomen wel aan kunnen deelnemen. Ze hebben moeite om bij te blijven en worstelen met het gevoel dat ze buitengesloten en toeschouwer zijn.

Als je niet het nodige hebt om je talenten te ontwikkelen en mee te groeien met je leeftijdsgenoten, kan je leefomgeving als
‘de slechtste plek ter wereld’ aanvoelen.

Honderden kansarme kinderen
lopen gevaar

Opgroeien in een gezin, waar de basisbehoeften moeilijk te verkrijgen zijn, betekent dat je vroege leerervaringen mist en niet dezelfde kansen krijgt die andere kinderen wel krijgen.

Hierdoor dreigt er veel opkomend talent verloren te gaan of niet goed ontwikkeld te worden.

Jij kan het leven van een benadeeld kind veranderen.

Door bij te dragen aan ons project kan je een blijvend verschil maken in het leven van een aantal kinderen. Omdat er een groot zorgzaam netwerk nodig is om een kind groot te brengen, willen we hierin als kerkgemeenschap niet achterblijven. We willen aan kinderen een kans geven om zich met een groep, club of organisatie te verbinden, die aansluit bij hun interesses en talenten. Op die manier kunnen ze de vaardigheden verwerven die ze nodig hebben om een betere toekomst te creëren.

Samen kunnen we enkele van de meest kwetsbare kinderen in Aalst de steun geven die ze nodig hebben.

Opleiding, training en educatie is de sleutel tot een betere toekomst

Onderzoek toont aan dat kansarme kinderen die zich verbonden weten met een peergroep van gelijkgezinden zich emotioneel en sociaal beter ontwikkelen. Als kinderen hun verworven vaardigheden en talenten kunnen aftoetsen met andere kinderen, groeit daarmee ook hun zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Met ons project willen we kinderen helpen zoeken naar de noodzakelijke financiële en materiële steun die ze nodig hebben om zich in een club of organisatie in te schrijven en om op een waardige manier te kunnen deelnemen
(lees: uitgerust zoals alle andere kinderen).

Jouw sponsoring een kansarm kind helpen

 • Schrijf je in als meter of peter van het project JUBE KIDS via het contactformulier op de website (onderaan op deze webpagina).
  • Voor 5€, 10€ of 15€ per maand kan je ons helpen om een kansarm kind de ondersteuning geven die het nodig heeft en de kansen die het verdient.
  • Stort maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks je gekozen bijdrage.
  • Belangrijk: Om de privacy van het kind en het gezin te waarborgen, worden er geen contactgegevens uitgewisseld. Alle communicatie verloopt via de sociaal-pastorale medewerker (Eddy De Pauw).
  • Zowel een individu of gezin, als een kerkgemeenschap, een vereniging, een organisatie of een bedrijf kan het het meter- of peterschap van een kind opnemen.
 • Wie het project met een vrije gift wil ondersteunen en op die manier wil bijdragen aan de ontwikkeling van een aantal kinderen in kansarmoede, is uiteraard ook welkom.

Wat mag je als meter of peter
van ons verwachten?

 • Een nieuwsbrief met verhalen van de kinderen en de gezinnen die we ondersteunen.
 • Een financieel jaaroverzicht over de uitgegeven giften.

Interesse?

 • Je kan intekenen op onze digitale nieuwsbrief om verder geïnformeerd te worden over de inhoud en het verloop van het project.
  • via het document actieplan
 • Je kan ons project ondersteunen door het mee te helpen bekend maken bij kansarme gezinnen in de regio van Aalst.

actieplan_digitaal

Ons sponsorplan

De vzw Pastorale Werking van het Dekenaat Aalst komt in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon vzw.

Voor giften vanaf 40€ en meer, die op het rekeningnummer van vzw Caritas Hulpbetoon worden gestort, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw.

Hoe je gift overschrijven?

Je stort je gift op de  bankrekening van Caritas Hulpbetoon vzw,
Liefdadigheidsstraat 39 te 1210 Brussel:

* IBAN: BE80 7765 9023 3377
* BIC:    GKCVBEDD

Als mededeling vermeldt u:
Voorkeur project N° 3051 JUBE KIDS

Wie geen gebruik wil maken van de fiscale vrijstelling,
kan zijn gift storten op de rekening van de VZW pastorale werking.

 • VZW pastorale werking van het dekenaat Aalst
 • IBAN: BE68 7350 5351 9534
 • met de vermelding: gift JUBE KIDS

Alvast bedankt voor je medewerking.