Op zoek naar hulp voor je financiën?

Contactgegevens, adressen en verdere informatie over onderstaande hulpverlening kan je verkrijgen via onze contactpersoon: Eddy De Pauw

Het OCMW / het sociaal huis

 • voor de aanvraag van een leefloon
 • voor de aanvraag van aanvullende steun voor energie, huur, gezondheid, enz.
 • voor de aanvraag van sociaal tarief voor elektriciteit, gas en telefoon
 • voor de aanvraag van een huurwaarborg
 • voor de aanvraag van een budgetmeter en het opladen van je budgetkaart
 • voor hulp bij schuldbemiddeling, budgetbeheer, budgetbegeleiding, collectieve schuldbemiddeling
 • voor juridisch advies of bijstand
 • voor de aanvraag van een bon voor de aankoop van meubelen of kledij
 • voor de aanvraag van een bon voor cultuurparticipatie
 • toegankelijk voor alle personen met een wettige verblijfsvergunning in Aalst
 • https://www.ocmwaalst.be/page123138.aspx

Het CAW

De VDAB

De vierdewereldgroep MVM

De dienst DAVO

De wetswinkel (administratief centrum)

Het huis van het kind of op de school

 • voor hulp bij de aanvraag van een studietoelage voor je kind (enkel wanneer je zoon of dochter verder studeert in het hoger onderwijs of universiteit).
 • de schooltoelage wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 een onderdeel van het groeipakket en wordt automatisch uitbetaald (indien je kind er recht op heeft)
 • toegankelijk voor alle ouders met kinderen
 • voor meer info: huisvanhetkind@aalst.be

De ziekenfondsen

 • voor de terugbetalingen van een deel van al je medische onkosten
 • voor de aanvraag van een ziekte- of invalide uitkering
 • voor een aanvraag van verhoogde tegemoetkomingen
 • voor een inkomsten vervangende tegemoetkoming voor mensen met een beperking
 • voor kortingen of premies op hulpmiddelen
 • voor een tussenkomst, indien je kinderen op kamp gaan of op een meerdaagse schooluitstap (vb bosklassen)
 • toegankelijk voor alle gerechtigde leden van de ziekenfondsen
 • voor meer info: raadpleeg je ziekenfonds

Vlaams Woningfonds

 • voor de aanvraag van een huurwaarborg-lening
 • voor de aanvraag van een sociale lening voor de aankoop van een huis
 • toegankelijk voor alle personen, die onder de juiste voorwaarden vallen
 • http://www.vlaamswoningfonds.be

Huurpremie

De Provincie Oost-Vlaanderen

Energielening Vlaanderen

V-TEST

Sociale prijs voor je telefoon, GSM of internet

Fonds Dieter

 • Een steunfonds voor  jongeren die willen verder studeren na de middelbare school. Deze jongeren kunnen bij het Fonds terecht voor zowel financiële steun als coaching bij hun verdere studies.
 • voor kansandere jongeren, uit de jeugdhulp (pleegzorg, tehuis, enz.)
 • http://www.fonds-dieter.be/