Op zoek naar een opleiding, een job, stage of vrijwilligerswerk?

Contactgegevens, adressen en verdere informatie over onderstaande hulpverlening kan je verkrijgen via onze contactpersoon: Eddy De Pauw

De VDAB

Werk – welzijn bemiddeling
voor mensen in kansarmoede

GTB –traject (bij de VDAB)

Tewerkstelling via artikel 60

  • arbeidstraining in de non profitsector (om werkervaring op te doen)
  • enkel toegankelijk voor personen die recht hebben op een leefloon in Aalst (tijdelijke arbeidsplaats, gekoppeld aan doorstroming)
  • https://www.ocmwaalst.be/page15251920.aspx

Maatbedrijven, sociale werkplaatsen
of lokale diensteneconomie

Groep Intro

Compaan – Kopa – Vokans (de vakbonden)

Leerpunt – Groep Intro

Opleidingen voor volwassenen

Vrijwilligerswerk in Aalst