Op zoek naar een tijdelijke of permanente woning?

Contactgegevens, adressen en verdere informatie over onderstaande hulpverlening kan je verkrijgen via onze contactpersoon: Eddy De Pauw

De Stad Aalst – team wonen
(administratief gebouw)

Meldpunt wonen

Het CAW (volwassenen en gezinnen)

 • voor crisisopvang, daklozenopvang, opname in een vluchthuis, enz.
 • voor hulp in je zoektocht naar gepaste hulp bij uithuiszetting
 • toegankelijk voor alle personen
 • https://www.caw.be/

Nachtopvang Niemandsland

Het ontmoetingshuis De Brug 
of de lokale dienstencentra’s (LDC)

 • voor winter (dag)opvang van december tot maart
 • toegankelijk voor alle personen
 • https://www.caw.be/

De Shelter

 • voor tijdelijke opvang en begeleiding van jongeren in kansarmoede of voor jongeren die nog wat ondersteuning kunnen gebruiken
 • toegankelijk voor meerderjarige jongeren
 • https://www.facebook.com/shelteraalstvzw/

De woonwinkel (administratief gebouw)

 • voor hulp bij het zoeken naar een sociale woning
 • voor hulp bij het zoeken naar een geschikte woning op de privémarkt, eventueel met behulp van huursubsidies
 • toegankelijk voor alle personen
 • https://www.aalst.be/verbouwen-en-wonen

Sociaal verhuurkantoor
(administratief gebouw)

Orbit en de woongroep in Aalst

 • voor hulp bij het zoeken naar een geschikte woning (sociale woningen en woningen op de privémarkt)
 • toegankelijk voor burgers, die vluchtelingen willen helpen in de zoektocht naar een woning
 • https://www.orbitvzw.be/oost-vlaanderen/