Onze doelstellingen

Algemene doelstellingen

  • Mensen in armoede opzoeken, nabij zijn, versterken en helpen.
  • Samen met mensen in armoede, met medestanders en beleidsmakers, de onrechtvaardigheid en ongelijkheid bestrijden in onze samenleving.
  • Solidariteit aanmoedigen en voorleven.
  • Werken aan de verbetering van de situatie van kwetsbare groepen in Aalst, onder meer via het versterken en empoweren van doelgroepen.
  • Zoeken naar structurele antwoorden op noden, behoeften of problemen die zich aandienen ten gevolge van armoede en/of sociale uitsluiting.

Onze werkingsprincipes:

  • Het diaconale werk werkt steeds vanuit een participatieve insteek met de beoogde doelgroep en tracht in functie van oplossingen, de dialoog aan te gaan met mogelijke oplossingsactoren.
  • Het diaconale werk werkt steeds versterkend (empowerend) naar de doelgroep toe zodat ze zelf meer greep leren krijgen op hun eigen leefomstandigheden en/of verbetering van hun sociale situatie.
  • Onze werking staat open voor iedereen die eraan deel wenst te nemen, ongeacht iemands leeftijd, afkomst, geslacht, religie, …