Op zoek naar opvoedingsondersteuning?

Contactgegevens, adressen en verdere informatie over onderstaande hulpverlening kan je verkrijgen via onze contactpersoon: Eddy De Pauw

De sociale dienst van het OCMW

Psychosociale hulp / gezinsbegeleiding

Kind en Gezin

De opvoedingswinkel
in het huis van het kind

Jeugdzorg de Vlier

 • voor thuisbegeleiding bij gezinnen door professionele hulpverleners
 • voor residentiële opvang van kinderen tussen 3 en 18 jaar
 • voor kamer-training voor jongeren vanaf 16 jaar
 • voor training tot zelfstandig wonen voor jongeren vanaf 17 jaar
 • alle begeleidingen worden opgestart vanuit aanmelding bij CAW of doorverwijzing via CAW, CLB, BJZ, enz.
 • http://www.jeugdzorg.be/afdeling%20devlier.html

Het Nest

 • voor naschoolse opvang en studiebegeleiding van kinderen van 6 tot 12 jaar in een kwetsbare opvoedingssituatie
 • enkel toegankelijk via aanmelding of doorverwijzing
 • voor meer info: zorgbalie van de stad Aalst

Minor Ndako

 • voor hulp bij integratie van je kind door vrijwilligers (ambulant)
 • toegankelijk voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen
 • http://www.minor-ndako.be

Juna

Mama-groep in het huis van het kind

Koala (in het huis van het kind)

Domo Aalst

 • voor thuisbegeleiding van ouders en kinderen door vrijwilligers
 • toegankelijk voor alle gezinnen, met jonge kinderen tot 12 jaar,
  die nood hebben aan opvoedingsondersteuning
 • http://www.domovlaanderen.com

De CLB’s

Broeiklas Aalst

LeerKRACHT Aalst

 • voor huiswerkondersteuning van kinderen in de lagere school
 • toegankelijk voor kinderen met leermoeilijkheden of taalachterstand
 • https://leerkrachtaalst.be/