Kandidaat-vormelingen uit Hofstade zingen voor het goede doel

Op donderdag 5 januari, het feest van de Openbaring van de Heer, ‘DRIE KONINGEN’ gingen vier groepjes kandidaat-vormelingen, onder begeleiding van enkele ouders, in de parochie van Hofstade van deur tot deur zingen voor het goede doel.

Ze schonken het ingezamelde geld aan ons project Jube Kids, het armoedeproject van het dekenaat Aalst.

Op die manier geven ze kinderen die opgroeien in armoede een steuntje in de rug.

Het ingezamelde geld zal volledig gebruikt worden om een aantal kinderen de kans te geven om hun talenten te ontwikkelen op school, in een sport- of hobbyclub.

Hartelijk dank aan de enthousiaste zangers en hun begeleiders!

Gepubliceerd door

Eddy De Pauw

Sociaal - pastoraal werker in het dekenaat van Aalst