Inzamelactie Sint-Maarten 2021

Verzorgingsproducten en EHBO-materiaal voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de inzameling van verzorgingsproducten en EHBO-materiaal.

Mensen in kansarmoede besparen op alles wat niet levensnoodzakelijk is, o.a. op basisgezondheidszorg en lichaamsverzorging. Met onze actie willen we de gevolgen van armoede bij daklozen, kinderen en ouders verzachten.

Wat gebeurt er met de producten?

Alle producten worden door ons gecontroleerd en vervolgens verdeeld in deze volgorde:

  • Ze worden rechtstreeks door ons geschonken aan gezinnen in Aalst
    die ze het meest nodig hebben.
  • Ze worden bezorgd aan sociale werkers en buurtwerkers, die nauwe contacten hebben met kansarme gezinnen en daklozen.
  • Ze worden bezorgd aan organisaties die werken met kansarme gezinnen (o.a. vzw Goedewil)

Contactpersoon

Eddy De Pauw
eddy.de.pauw@outlook.com
0499 83 33 43

Gepubliceerd door

Eddy De Pauw

Sociaal - pastoraal werker in het dekenaat van Aalst