Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober

“Als je in armoede leeft, is uitsluiting dagelijkse kost”

De meesten van ons ervaren in hun leven wel eens dat ze ergens niet bij horen of niet gehoord worden. Voor mensen in armoede is dit dagelijkse kost. In Aalst gaat dit over meer dan 3000 gezinnen.

Armoede is niet kunnen doen wat voor anderen heel vanzelfsprekend is, niet dezelfde keuzes hebben. Volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving en keuzevrijheid hebben, dat willen we nochtans allemaal! Daarom is participatie dit jaar het thema van de Werelddag van Verzet.

Een verbindende én strijdvaardige actie op de Grote Markt 🙂
Samen blijven we er voor streven dat iedereen ‘volwaardig mee aan tafel kan’, gehoord wordt en een plek heeft in onze samenleving.

Zodat niet langer uitsluiting maar wel MEETELLEN dagelijkse kost is! ✊


Meer info:

https://stopdearmoede.welzijn.net/

Gepubliceerd door

Eddy De Pauw

Sociaal - pastoraal werker in het dekenaat van Aalst