Frisse voordeurbezoeken in warme parochies te Aalst

Dankzij een samenwerking van de Koning Boudewijnstichting met de actie ‘Make Belgium 2020 Great Again’ (een solidariteitsactie tijdens de Warmste Week in 2020), werden er financiële middelen ter beschikking gesteld aan projecten die kwetsbare kinderen en jongeren ondersteunen.

Tijdens de maand februari, trokken 29 vrijwilligers rond in de parochies Sint-Martinus (Linkeroever), Sint-Gudula (Rechteroever) en de HopParochie Sint-Benedictus om daar in totaal 124 gezinnen te bezoeken en 250 cheques uit te delen aan 6- tot 18-jarigen. Vierenvijftig -6-jarigen ontvingen een boekje of educatief speelgoed.

Het waren soms frisse voordeurbezoeken. We hadden immers een heel spectrum aan weersomstandigheden op een paar weken tijd. Maar de koude bezoekjes werden gecompenseerd door een warm onthaal…

Was dit een druppel op een hete plaat?

Misschien wel, maar net zoals we zingen in het lied:
’laat onze woorden stijgen voor Uw gezicht als wierook’
mag de damp uit deze kleine druppel opstijgen naar waar het hemels is.

Kleine daden van goedheid hebben eeuwigheidswaarde, ze zijn kleine ‘proevertjes’ van het Rijk Gods,
en waar vele kleine druppels samensmelten, worden ze een zee van liefdevolle betrokkenheid.

Gepubliceerd door

Eddy De Pauw

Sociaal - pastoraal werker in het dekenaat van Aalst